PrachtigVeendam.nl & Veendammers.nl

De lokale nieuwssites Veendammers.nl en PrachtigVeendam.nl slaan de handen ineen en gaan verder onder één naam: PrachtigVeendam.nl. De beheerders van beide pagina’s zijn dat vandaag overeen gekomen.

 Veendammers.nl meldt vanuit de gemeente Veendam al jaren nieuws en wordt beheerd door Jan Schiphuis. Hij is wekelijks voor de pagina op pad om foto’s te maken en heeft daardoor een imposant archief opgebouwd. Daarnaast vult hij de pagina regelmatig met persberichten en (sport)verslagen.

PrachtigVeendam.nl is in Veendam een nieuwkomer. De site ging vier weken geleden van start en wordt gemaakt door 104Media in Oude Pekela. Het bedrijfje stond ook aan de basis van PrachtigPekela.nl, dat inmiddels dagelijks wordt bezocht door duizenden Pekelders en Pekela-geïnteresseerden. Behalve PrachtigVeendam.nl werkt 104Media ook aan een PrachtigWinschoten.nl.

Veendammers.nl en PrachtigVeendam.nl gaan gezamenlijk verder, omdat ze dezelfde doelstelling hebben: een platform te willen zijn voor inwoners van de gemeente Veendam. In plaats van concurrentie is daarom gekozen voor samenwerking onder de naam PrachtigVeendam.nl.

Bezoekers van Veendammers.nl worden op een nog te bepalen datum automatisch doorgeleid naar PrachtigVeendam.nl, waar straks alle verhalen en foto’s vanuit Veendam zijn terug te vinden in overzichtelijke rubrieken. Het imposante fotoarchief van Veendammers.nl zal een aparte plek krijgen en blijvend te raadplegen zijn.

Jan Schiphuis blijft overigens gewoon actief voor PrachtigVeendam en zal óók daar zijn en onze doelstelling proberen waar te maken. Behalve een platform wil PrachtigVeendam ook een actuele internetcourant zijn, die niet alleen door ons wordt gevuld, maar ook door de inwoners van Veendam zelf. Iedereen kan op zijn of haar manier daaraan meewerken door het insturen van (sport)verslagen, foto’s en (agenda)berichten.

Leave a Reply