Nederland Leest ook van start in Veendam.

Van 22 oktober tot en met 19 november 2010 vindt de vijfde editie plaats van de campagne Nederland Leest. Dit keer doen de bibliotheken hun leden de roman De grote zaal van Jacoba van Velde cadeau. Een meesterwerk over de eenzaamheid van de mens en het onvermijdelijke einde van ieders leven, de dood. En boek wat in één adem uitgelezen wordt.

Activiteiten
Philip Freriks is sinds de eerste editie van Nederland Leest in 2006 ambassadeur van de campagne. Schrijfster Rosita Steenbeek schreef de lofrede op De grote zaal. Actrice Anne Wil Blankers gaat tijdens Nederland Leest 2010 het theater in met een voordracht over het boek. In de bibliotheken  in stad en provincie Groningen vinden allerlei activiteiten plaats in het kader van Nederland Leest. Meer informatie is te vinden op www.mijneigenbibliotheek.nl.

Vijfde editie
Vanaf 22 oktober tot en met 19 november kunnen bibliotheekleden een gratis exemplaar van De grote zaal van Jacoba van Velde ophalen in de bibliotheek, zolang de voorraad strekt. Nederland Leest is in korte tijd uitgegroeid tot de grootste leesbevorderingscampagne van Nederland. Tijdens de eerste editie in 2006 stond het boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion centraal. In 2007, 2008 en vorig jaar werden achtereenvolgens De gelukkig klas van Theo Thijssen, Twee vrouwen van Harry Mulisch en Oeroeg van Hella Haasse uitgedeeld.

Verschillende versies
De grote zaal verschijnt in verschillende edities, waaronder een gesproken versie en een eenvoudig lezen editie. Mensen die moeite hebben met lezen kunnen nu ook meedoen met Nederland Leest en kunnen tevens deelnemen aan de openbare discussies over het boek. Stichting Lezen stelt bovendien gratis exemplaren van De grote zaal beschikbaar voor alle leerlingen van 4-havo en 4-vwo van het voortgezet onderwijs.

Leave a Reply