Kick-off van Jong GB.

Jong GB

Op 19 januari was de kick-off van Jong GB (Jong GemeenteBelangen). De opkomst was naar tevredenheid. Na een korte introductie over politiek en GB kregen de belangstellende uitleg over Jong GB en Jong GB invloed uitoefent in de gemeentepolitiek. Vervolgens werd er discussie gevoerd over een stelling m.b.t. jongeren. Uit de discussie bleek dat Jong GB een duidelijk mening heeft over jongeren en ook over een jongerencentrum! Jong GB gaat nu vervolg acties uitzetten m.b.t. het jongerencentrum. Zowel de jongeren als de aanwezige raadsleden waren zeer positief over het verloop en afloop van de avond. Alle aanwezige jongeren hebben zich aangemeld voor Jong GB. Er zijn nu al 13 enthousiaste jongeren lid van Jong GB.

Leave a Reply