Bomenkap stuk eenvoudiger.

Bomenkap

Bomenkap kan nu in veel gevallen zonder kapvergunning. De gemeente heeft daartoe alle bomen in Veendam in kaart gebracht. Staat de boom niet op de tekening en/of staat de boom buiten een gemarkeerd vlak, dan mag de boom zonder ontheffing gekapt worden. Indien de boom op de tekening of in een gemarkeerd vlak staat, dan dient er nog steeds een ontheffing voor de bomenkap aangevraagd te worden bij de gemeente. Er is dus geen sprake meer van een algemeen kapverbod ! Waar niets op de kaart is vastgelegd, geldt dat een eigenaar van een boom zonder een ontheffing de boom mag kappen.

Klik hier voor de tekeningen van de gemeente.

Leave a Reply