GGD geeft Kinderopvang Meander positief rapport

De drie kinderdagverblijven en vijf BSO-locaties van Kinderopvang Meander zijn, in opdracht van de gemeente Veendam, ook dit jaar weer gekeurd door de GGD. Kinderopvang Meander kwam goed uit de bus. Het enige minpuntje was, dat er op twee BSO-locaties niet voldoende ouders zitting hadden in de oudercommissie. Kinderopvang Meander zal daar blijvend ouders gaan stimuleren en werven.De controles gebeuren door de GGD inspecteur aan de hand van documenten, interviews en observatie. Na vaststelling worden de rapporten openbaar gemaakt. Dit gebeurt op de website van de GGD en de kinderopvang legt de rapporten op een voor ouders toegankelijke plek ter inzage op de locaties.

 Kinderopvang Meander

Leave a Reply